| अ: | | आ: | | इ: | | उ: | | ए: | | ऎ: | | ओ: | ‌ॽ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ल्ह | | |

Volunteers

Volunteers are very important to the success of Multimodal Dictionary Project. Much of the success, so far, of the Lohorung Mulitmodal dictionary is because of the contributions of our volunteers. The project relies on teams of dedicated volunteers to carry out much of their work from Sankhuwasabha, Kathmandu, and other places within Nepal and abroad as well.

We seek Lohorung speakers with computing skills to help us in achieving the goal of Multimodal Dictionary. To find out how you can help and be a part of Lohorung Multimodal Dictionary, please contact us to

Centre For Communication & Development Studies
Chakupat, Lalitpur-22,
Nepal
Phone: 00977-(0)1-5260469

स्वयंसेवक

बहुमाध्यम शब्दकोश परियोजनामा स्वयंसेवकहरूको सहभागिता ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोहोरुङ बहुमाध्यम शब्दकोशको सफलतामा पनि स्वयंसेवकहरूको योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यस परियोजनाको सफलता काठमाडौँ, सङ्खुवासभा तथा नेपाल भित्र र बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहेर काम गर्ने समर्पित स्वयंसेवकहरूमा निर्भर छ।

हामीलाई बहुमाध्यम शब्दकोशको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न सक्ने कम्प्युटरमा दक्ष लोहोरुङ वक्ताको खाँचो छ। यस लोहोरुङ बहुमाध्यम शब्दकोशमा संलग्न भई यहाँले कसरी सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने जानकारीको लागि निम्नलिखित ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस्

सञ्चार तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र,
चाकुपाट, ललितपुर-२२
नेपाल
फोन: ००९७७-१-५२६०४६९

down